Techno Support: Support en Service


Techno Diving kent een eigen onderhoudsafdeling die uitgegroeid is tot een zelfstandige eenheid, namelijk Techno Support.

Het taken- en dienstenpakket van Techno Support omvat:
- onderhoud adembescherming, perslucht en menggassystemen, duiksystemen;
- hydrostatische, pneumostatische en pneumodynamische periodieke beproeving van de lage en middendruk componenten (nondestructief)
(hogedruk componenten met een waterinhoud van meer dan 1 liter worden extern periodiek beproefd en geserviced);
- onderhoud varend en rijdend materieel;
- onderhoud elektrisch (gereedschap, aggregaten enz) en elektronisch materieel (inverters, audio en videomiddelen).

Verder houdt Techno Support zich bezig met:
- hoge en lagedruk ademluchtcompressoren revisie en ombouw naar menggas (nitrox);
- ontwikkeling en bouw van allerlei electronica, klantafhankelijk;
- machinebouw-E voor derden;
- machinebouw-WTB voor derden;
- installatie, testen en inbedrijf stellen van gebouwbeheersystemen en klimaatregelingen voor derden;
- boord-electronica, klimaatregeling en energieopwekking en energiedistributie in mobiele en marine toepassingen;
- onderhoud Warmtekrachtkoppeling installaties voor derden;
- ontwikkeling en levering specials in RVS;
- TIG laswerk voor derden.