Techno Education


Een belangrijk instrument bij het opbouwen en instandhouden van een vakbekwaam netwerk is kenniswerk, het verzamelwoord voor opleidingen, lezingen, audits, trainingen, research en innovatie.

Trainingen

Techno Education verzorgt opleidingen op het gebied van duikvaardigheid, veiligheidsvaardigheid en vakvaardigheid. Techno Diving verzorgt de onderstaande trainingen.

Duikvaardigheid sportduiken

- Scuba Level 1 Diver
- Scuba Level 2 Diver
- Scuba Level 3 Diver
- Scuba Level 4 Diver
- Scuba Self Supported Diver
- Scuba level 1 Instructor
- Scuba level 2 Instructor
- Nitrox Diver
- Nitrox Provider

Veiligheidsvaardigheid sportduiken

- Nachtduiken NOB
- Decompressieduiken NOB
- Wrakduiken NOB
- IJsduiken NOB
- Driftduiken NOB
- Droogpak NOB

Veiligheidsvaardigheden professioneel

- MFA level 1
- MFA level 2
- Safety diver
- Safety superviser
- Safety master
- Rescue diver
- Rescue superviser
- Rescue master
- Vaarbewijs 1 en 2, Marcom B)

Vakvaardigheden Industrieel duiken

- Handvaardigheid algemeen: knopen, sleutelen, persen, handgereedschap, hijsmiddelen
- Thermo electrisch: snijden en lassen
- Pneumatisch gereedschap: hakbeitels, kettingzaag, airlift, vullans
- hydraulisch gereedschap: spreider, knipper, kettingzaag, afkopper, boren
- Traditionele zoektechnieken
- Vindtechnieken
- Objectgeoriënteerd en gebiedgeoriënteerd sidescannen met de Imager
- Wrakverkenning
- Fotografie incl video NOB
- Onderwaterbiologie NOB

Brandweerduikteams

Voor brandweerduikteams verzorgen wij maatwerk in nulmetingen, trainingen, audits en voorbereiding hercertificering. In 2004 introduceerden wij de eerste brandweerduikinstructeur (van korps Deventer) bij Diveworld Enschede. Het trainingsprogramma wat wij daar aanboden vormde een aanloop naar veilig brandweerduiken in Groot Open Water (volgens de Leidraad bestrijding WO). Het zwaartepunt lag op de vaardigheid van het beheerst en gecontroleerd kunnen opstijgen. We konden toen niet vermoedden dat dit binnen 3 jaar zou uitgroeien naar een verplicht onderdeel van de opleiding nieuwe stijl.

Kwaliteitsbeheersmanagement en Technisch Leiderschap nivo MBO4

Voor middenkadermedewerkers en kwaliteitsmanagers bieden wij een module Kwaliteitbeheersystemen. Binnen de MBO opleiding TL4 verzorgen we de modules Situationeel en Operationeel Leiderschap. Dit is ook onderdeel van de opleiding Safety master en Rescue Master

MBO nivo 2 tm 4

Voor MBO studenten verzorgen we lessen en leergangen in modules van 10 weken in de vakgebieden mechatronica, elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouw en wiskunde.